Projekt Jena predstavljen na INFuture 2019

Na konferenciji INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, koja je održana 21. i 22. studenoga na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Croatian Web Dictionary – Mrežnik vs. Croatian Linguistic Terminology – JENA, u kojemu su usporedile obradu jezikoslovnoga nazivlja u projektima Mrežnik i Jena. Program skupa dostupan je ovdje, a zbornik sa skupa ovdje.