Kategorija: Novosti

Okrugli stol „Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive”

Treći terminološki okrugli stol pod naslovom Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik […]

Read More

Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta, Pula 30. rujna do 2. listopada (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na II. Međunarodnoj konferenciji Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta koja se održala na Zoomu. Održale su izlaganje Jezični savjeti u Mrežniku […]

Read More

Jezik u digitalnom okruženju, Osijek 9. – 11. rujna 2021. (Milica Mihaljević)

Milica Mihaljević održala je izlaganje Rod i spol u hrvatskome jeziku i gender i sex u engleskome jeziku (s Anom Mihaljević) u sklopu kojega je prikazana obrada nazivlja rodno/spolno osjetljivoga […]

Read More

Jena prestavljana na skupu Izzivi slavistike v 21. stoletju

Na skupu Izzivi slavistike v 21. stoletju, 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, koji je održan 13. – 15. svibnja 2021. na platformi Teams Lana Hudeček i Milica […]

Read More

Jena predstavljena nastavnicima hrvatskoga jezika

Dana 13. ožujka 2021. projekt Jena predstavljen je članovima Županijskoga stručnog vijeća nastavnika hrvatskoga jezika u gimnazijama Grada Zagreba. Održano je pet izlaganja objedinjenih pod zajedničkim naslovom Jezikoslovno nazivlje u […]

Read More

Monografija Hrvatsko jezikoslovno nazivlje

E-monografija Hrvatsko jezikoslovno nazivlje izrađena u okviru Zakladina projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena nalazi se na stranicama projekta. Monografija obasiže 455 stranica i sastoji se od 22 poglavlja.

Read More

Projekt Jena predstavljen na okruglome stolu Rječnik i stereotipi

Na okruglome stolu Rječnik i stereotipi, koji je održan 11. prosinca 2021. na platformi Zoom, Milica Mihaljević održala je izlaganje Male and Female in Croatian Language and Lexicography – Stereotypes […]

Read More

Ana Ostroški Anić i Ivana Brač usavršavale se na radionici i konferenciji From text to conceptual-based dictionaries: a terminological approach

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač i Ana Ostroški Anić sudjelovale su 24. i 25. studenoga na međunarodnoj radionici From text to conceptual-based dictionaries: […]

Read More

Zaključci s okrugloga stola Nazivi na stranim jezicima

Zaključci s okrugloga stola Nazivi na stranim jezicima u Jeni nalaze se ovdje.

Read More

Odluka o prihvaćanju projekta Jena

Znanstveno vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovne prihvatilo je interni institutski projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Na taj će se način omogućiti nastavak rada na jezikoslovnome nazivlju te […]

Read More