Kategorija: Diseminacija i usavršavanje

Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta, Pula 30. rujna do 2. listopada (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na II. Međunarodnoj konferenciji Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta koja se održala na Zoomu. Održale su izlaganje Jezični savjeti u Mrežniku […]

Read More

Jezik u digitalnom okruženju, Osijek 9. – 11. rujna 2021. (Milica Mihaljević)

Milica Mihaljević održala je izlaganje Rod i spol u hrvatskome jeziku i gender i sex u engleskome jeziku (s Anom Mihaljević) u sklopu kojega je prikazana obrada nazivlja rodno/spolno osjetljivoga […]

Read More

Jena prestavljana na skupu Izzivi slavistike v 21. stoletju

Na skupu Izzivi slavistike v 21. stoletju, 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, koji je održan 13. – 15. svibnja 2021. na platformi Teams Lana Hudeček i Milica […]

Read More

Jena predstavljena nastavnicima hrvatskoga jezika

Dana 13. ožujka 2021. projekt Jena predstavljen je članovima Županijskoga stručnog vijeća nastavnika hrvatskoga jezika u gimnazijama Grada Zagreba. Održano je pet izlaganja objedinjenih pod zajedničkim naslovom Jezikoslovno nazivlje u […]

Read More

Projekt Jena predstavljen na okruglome stolu Rječnik i stereotipi

Na okruglome stolu Rječnik i stereotipi, koji je održan 11. prosinca 2021. na platformi Zoom, Milica Mihaljević održala je izlaganje Male and Female in Croatian Language and Lexicography – Stereotypes […]

Read More

Ana Ostroški Anić i Ivana Brač usavršavale se na radionici i konferenciji From text to conceptual-based dictionaries: a terminological approach

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač i Ana Ostroški Anić sudjelovale su 24. i 25. studenoga na međunarodnoj radionici From text to conceptual-based dictionaries: […]

Read More

Suradnica Jene Ivana Brač na usavršavanju na konferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity, koja se trebala održati u […]

Read More

Projekt Jena predstavljen na II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity, Tbilisi 14. i 15. studenoga 2020.

Suradnica na projektu Jena Kristina Štrkalj Despot održala je izlaganje Cognitive Linguistic Terminology within the Project Croatian Linguistic Terminology na videokonferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity. Konferencija se […]

Read More

Jena predstavljena na Lingvističkoj sridi

Dana 16. studenoga 2020. na Lingvističkoj sridi, koju organizira Odjel za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zadru, Ivana Brač, Josip Mihaljević, Maja Matijević i Daria Lazić održali su putem aplikacije […]

Read More

Projekt Jena predstavljen u Leksikografskome zavodu

Projekt Jena predstavljen je na međunarodnome znanstvenom skupu Enciklopedika 2020. – dosezi i izazovi u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Kristian Lewis održao je izlaganje Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome […]

Read More