Održan radni sastanak članova projekta na kraju prvoga projektnog razdoblje