Održan radni sastanak članova projekta na kraju prvoga projektnog razdoblje

U Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 21. siječnja održan je radni sastanak suradnika Jene. Milica Mihaljević  dala je nekoliko obavijesti o dinamici odvijanja projekta.  Osnovna tema sastanka bila je priprema monografije o jezikoslovnome nazivlju.  Prezentaciju možete preuzeti ovdje.