Prihvaćeno periodično izvješće Jene

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 177. sjednici održanoj 9. rujna 2020. godine temeljem ocjena i preporuka vrednovatelja donio je odluku (Klasa: 120-02/20-02/22, Ur. broj: 63-02/01-20-28) o prihvaćanju prvoga periodičnog izvješća projekta „Hrvatsko jezikoslovno nazivlje“ (STR-2017-09-5). Projektu je dodijeljena zaključna ocjena:

A – Odličan napredak (projekt je u potpunosti ispunio ciljeve za zadano razdoblje ili je premašio očekivanja, nastaviti s financiranjem projekta).