Prezentacije s Okrugloga stola Terminološki izazovi u 21. stoljeću

10.00 pozdravni govori

  • akademik Pavao Rudan, predsjednik Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja HAZU (govor)
  • Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

10.15 I. blok Terminološki projekti, korpus, suradnje

predsjedatelji: Kristian Lewis i Ana Ostroški Anić

11.30 II. blok Nazivlje jezikoslovnih poddisciplina

predsjedatelji: Lana Hudeček i Milica Mihaljević

12.30 – 13.00 stanka

14.00 III. blok Prevođenje naziva na strane jezike – iskustva Jene

predsjedatelji: Goranka Blagus Bartolec i Domagoj Vidović

 15.30 Milica Mihaljević: Završno slovo