Okrugli stol Nazivi na stranim jezicima u Jeni

Dana 6. studenoga 2020. održan je okrugli stol Nazivi na stranim jezicima u Jeni. Zbog epidemiološke situacije i ovaj je okrugli stol održan na Zoomu. Poticaj za taj okrugli stol bila su izlaganja održana u sekciji Prevođenje na strane jezike – iskustva Jene na okruglome stolu Terminološki izazovi u 21. stoljeću. Okruglome stolu prisustvovale su suradnice za strane jezike Ana Ostroški Anić (engleski), Snježana Rodek (njemački), Tomislava Bošnjak Botica (francuski), Ivana Matas Ivanković (ruski), Daria Lazić (švedski) i Martina Kramarić (češki – u planu) te Lana Hudeček (urednica), Josip Mihaljević (tehnička podrška) i Milica Mihaljević (urednica i voditeljica). Sve su suradnice za strane jezike iznijele svoja iskustva pri navođenju istovrijednica na stranim jezicima, istaknuto je da je riječ o veoma zahtjevnome i odgovornome poslu u kojemu nije riječ samo o prevođenju nego i o terminološkome istraživanju i uređivanju te je zaključeno da će se izraditi poseban dokument u kojemu će biti navedena zajednička načela donošenja istovrijednica na stranim jezicima. Ta će načela biti objavljena na stranicama Jene i u monografiji Jene.