Produljeno trajanje projekta Jena za mjesec dana

Upravni odbor Zaklade na svojoj 180. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donio je odluku (Klasa: 120-02/20-02/25, Ur. broj: 63-02/01-20-60) kojom se prihvaća zahtjev za produljenjem projekta STR-2017-09-5 „Hrvatsko strukovno nazivlje“, za 1 (jedan) mjesec, do 23. 12. 2020., čime se utvrđuje trajanje završnoga izvještajnog razdoblja od 24. veljače 2020. do 23. prosinca 2020. (ukupno je trajanje završnoga razdoblja 10 mjeseci) te se utvrđuje ukupno trajanje projekta od 24. svibnja 2019. do 23. prosinca 2020. (ukupno je trajanje projekta 19 mjeseci).