Jena predstavljena na Lingvističkoj sridi

Dana 16. studenoga 2020. na Lingvističkoj sridi, koju organizira Odjel za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zadru, Ivana Brač, Josip Mihaljević, Maja Matijević i Daria Lazić održali su putem aplikacije Zoom izlaganje pod naslovom Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Najava i sažetak predavanja mogu se vidjeti ovdje, a prezentacija se može preuzeti ovdje.