Suradnica Jene Ivana Brač na usavršavanju na konferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity