Zaključci s okrugloga stola Nazivi na stranim jezicima