Jena predstavljena nastavnicima hrvatskoga jezika

Dana 13. ožujka 2021. projekt Jena predstavljen je članovima Županijskoga stručnog vijeća nastavnika hrvatskoga jezika u gimnazijama Grada Zagreba. Održano je pet izlaganja objedinjenih pod zajedničkim naslovom Jezikoslovno nazivlje u nastavi hrvatskoga jezika. Izlaganja su održale Milica Mihaljević, Daria Lazić, Lana Hudeček, Ivana Brač i Marijana Horvat. U izlaganjima su analizirana terminološka pitanja i dvojbe koji se pojavljuju u temeljnome jezikoslovnom nazivlju (nazivlju koje se pojavljuje u školi) na svim jezičnim razinama: pravopisnoj (npr. nezavisno složena rečenica / nezavisnosložena rečenica), morfološkoj (npr. nepostojani/nepostojano a), tvorbenoj (npr. glagoljica – glagoljični/glagoljički/glagoljski), leksičkoj (npr. uvjetna rečenica / pogodbena rečenica, usklik/uzvik). Na odabranim primjerima pokazano je kako se odabire preporučeni jezikoslovni naziv (npr. književnoumjetnički funkcionalni stil / književni funkcionalni stil / književni stil). Posebna je pozornost posvećena morfološkomu i sintaktičkomu nazivlju i to posebno razlikovanju dopuna i dodataka (objekt i priložna oznaka). Sudionici su se upoznali s terminološkom bazom u koju će biti uključeno jezikoslovno nazivlje te s ostalim mrežnim izvorima. Također su na primjerima iz Jene analizirani povijesnojezični nazivi i zastarjelice.