Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive

Na okruglom stolu Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive, koji je 7. veljače 2022. održan u sklopu međuinstitucijskoga sastanka prevoditeljskih službi u institucijama Europske unije, Kristian Lewis i Milica Mihaljević održali su izlaganje Rodno uravnotežen hrvatski jezik. U sklopu izlaganja predstavili su projekt Jena i posebno se osvrnuli na obradu muških i ženskih mocijskih parnjaka i obradu nazivlja jezika rodne (ne)ravnopravnosti. Raspored međuinstitucijskoga sastanka možete preuzeti ovdje.