Okrugli sto Slivenice i ostali tipovi neologizama u slovenskim jezicima, Beograd 12. svibnja 2022. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o sraslicama, koji je održan na Teamsu 12. svibnja 2022., Milica Mihaljević održala je izlaganje Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja, u sklopu kojega je predstavila obradu tvorbenoga nazivlja u projektu Jena.  Program skupa može se preuzeti ovdje.