Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Zagreb, 1. i 2. prosinca 2022. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Kristian Lewis)

Na skupu Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu održanomu u Zagrebu 1. i 2. prosinca u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatske zaklade za znanost, projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM te Hrvatskoga kulturnoga društva Napredak Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Funkcionalni pristup poučavanju gramatike hrvatskoga jezika, a Kristian Lewis održao je izlaganje Terminološke osobitosti Križanićeva Gramatičnog izkazanja. Program skupa dostupan je ovdje.