Predstavljanje projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena na Županijskome stručnom vijeću učitelja Hrvatskoga jezika Varaždinske županije, Ludbreg, 26. siječnja 2023. (Milica Mihaljević)

Na Županijskome stručnom vijeću učitelja Hrvatskoga jezika Varaždinske županije održanome u Ludbregu 26. siječnja Milica Mihaljević predstavila je projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena te je upoznala sudionike Županijskoga vijeća s njegovim ciljevima i postignutim rezultatima, terminološkim načelima i strukturom terminološke baze Struna. Predstavljene su i mrežne stranice projekta, ustroj natuknica i jezikoslovni korpus. Prikazane su neke terminološke dvojbe koje se odnose na jezikoslovno nazivlje koje se nalazi u osnovnoškolskim udžbenicima.