Predstavljanje projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena na Sveučilištu u Slavonskome Brodu, Slavonski Brod, 10. ožujka 2023. (Milica Mihaljević)

U okviru Mjeseca hrvatskoga jezika 10. ožujka 2023. Milica Mihaljević predstavila je projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena na Sveučilištu u Slavonskome Brodu te upoznala profesore i studente s njegovim ciljevima i postignućima. Predstavila je i upravo objavljenu monografiju Hrvatsko jezikoslovno nazivlje te pokazala kako se jezikoslovno nazivlje može pretraživati u bazi e-Struna. Na lokalnoj televiziji objavljen je prilog o tome projektu i o Hrvatskome mrežnom rječniku (Lana Hudeček): MJESEC HRVATSKOG JEZIKA OBILJEŽEN I U SLAVONSKOM BRODU – 11. 3. 2023.