Okrugli stol Deantroponimni neologizmi kao ključne reči epohe, 15. svibnja 2023. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu Deantroponimni neologizmi kao ključne reči epohe, koji je održan na Teamsu 15. svibnja 2023., Milica Mihaljević održala je izlaganje Hrvatski deantroponimni neologizmi kao terminološki i pravopisni problem, u sklopu kojega je predstavila projekt Jena i Jezikoslovni korpus, s pomoću kojega je analizirala odabrane nazive (deantroponim, deantroponimizirati, deantroponimiziran; neologizam, novotvorenica). Program skupa može se preuzeti ovdje.