Peti terminološki okrugli stol Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: (e-)rječnici, enciklopedije i baze, Institut za hrvatski jezik, Zagreb, 27. listopada 2023. (Milica Mihaljević)

Na Petome terminološkom okruglom stolu Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: (e-)rječnici, enciklopedije i baze u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik, Hrvatskoga antropološkog društva i projekta Jena održanomu 27. listopada 2023. u prostorijama Instituta za hrvatski jezik Milica Mihaljević održala je izlaganje Od terminološke baze do terminološkoga rječnika i nazad – primjer Jene, u kojemu je predstavila rezultate projekta Jena te pokazala probleme do kojih dolazi pri pripremi izdavanja terminološkoga rječnika kojemu je u podlozi terminološka baza.