Objavljen Rječnik jezikoslovnoga nazivlja

Rječnik jezikoslovnoga nazivlja obasiže 630 stranica te s monografijom Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (636 str.) daje cjeloviti uvid u hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Rječnik jezikoslovnoga nazivlja višejezični je deskriptivno-normativni objasnidbeni rječnik. Rječnik sadržava 2974 naziva iz različitih jezikoslovnih područja (npr. dijalektologija, onomastika, etimologija, povijest jezika, poučavanje jezika, fonetika, frazeologija, pragmalingvistika, generativna gramatika, kognitivna lingvistika, traduktologija i dodirno jezikoslovlje, teorija valentnosti). Posebna je pozornost posvećena temeljnomu jezikoslovnom nazivlju koje se usvaja u školi. Autorski tim ovoga rječnika sastojao se od 27 suradnika iz šest institucija: Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta u Osijeku, Staroslavenskoga instituta, Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i Instituta za hrvatski jezik. Rječnik jezikoslovnoga nazivlja prvi je veliki prijevodno-objasnidbeni rječnik jezikoslovnoga nazivlja nakon Simenonova Enciklopedijskoga rječnika lingvističkih naziva iz 1969.