Autor: IHJJ

Okrugli sto Slivenice i ostali tipovi neologizama u slovenskim jezicima, Beograd 12. svibnja 2022. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o sraslicama, koji je održan na Teamsu 12. svibnja 2022., Milica Mihaljević održala je izlaganje Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja, u sklopu kojega je predstavila obradu tvorbenoga nazivlja […]

Read More

Dva predavanja za nastavnike hrvatskoga jezika, Zadar 12. svibnja 2022. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su u sklopu Natjecanja iz hrvatskoga jezika u Zadru 12. svibnja 2022. dva predavanja za nastavnike hrvatskoga jezika: Funkcionalna gramatika i Mrežni izvori Instituta […]

Read More

Okrugli stol „Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori”

Četvrti terminološki okrugli stol pod naslovom Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i […]

Read More

Projekt Jena predstavljen na okruglome stolu Rječnik i stereotipi

Na okruglome stolu Rječnik i stereotipi, koji je održan 11. prosinca 2021. na platformi Zoom, Milica Mihaljević održala je izlaganje Male and Female in Croatian Language and Lexicography – Stereotypes […]

Read More

Ana Ostroški Anić i Ivana Brač usavršavale se na radionici i konferenciji From text to conceptual-based dictionaries: a terminological approach

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač i Ana Ostroški Anić sudjelovale su 24. i 25. studenoga na međunarodnoj radionici From text to conceptual-based dictionaries: […]

Read More

Zaključci s okrugloga stola Nazivi na stranim jezicima

Zaključci s okrugloga stola Nazivi na stranim jezicima u Jeni nalaze se ovdje.

Read More

Odluka o prihvaćanju projekta Jena

Znanstveno vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovne prihvatilo je interni institutski projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Na taj će se način omogućiti nastavak rada na jezikoslovnome nazivlju te […]

Read More

Član projekta Jena postao akademik

Član projekta Jena Milan Mihaljević, koji je u Jeni obrađivao paleoslavističko nazivlje i nazivlje generativne gramatike, postao je 16. studenoga 2020. akedemikom. Više o tome vidi ovdje.

Read More

Suradnica Jene Ivana Brač na usavršavanju na konferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity, koja se trebala održati u […]

Read More

Projekt Jena predstavljen na II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity, Tbilisi 14. i 15. studenoga 2020.

Suradnica na projektu Jena Kristina Štrkalj Despot održala je izlaganje Cognitive Linguistic Terminology within the Project Croatian Linguistic Terminology na videokonferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity. Konferencija se […]

Read More