Kategorija: Diseminacija i usavršavanje

Dvostransko frazeološko delovno srečanje, Ljubljana, 16. prosinca 2022. (Barbara Kovačević)

Suradnica na projektu Jena Barbara Kovačević 16. prosinca 2022. održala je predavanje Frazeološka djelatnost u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Prikazala je frazeološku djelatnost koja […]

Read More

Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Zagreb, 1. i 2. prosinca 2022. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Kristian Lewis)

Na skupu Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu održanomu u Zagrebu 1. i 2. prosinca u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatske zaklade za znanost, projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika […]

Read More

Okrugli sto Slivenice i ostali tipovi neologizama u slovenskim jezicima, Beograd 12. svibnja 2022. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o sraslicama, koji je održan na Teamsu 12. svibnja 2022., Milica Mihaljević održala je izlaganje Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja, u sklopu kojega je predstavila obradu tvorbenoga nazivlja […]

Read More

Dva predavanja za nastavnike hrvatskoga jezika, Zadar 12. svibnja 2022. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su u sklopu Natjecanja iz hrvatskoga jezika u Zadru 12. svibnja 2022. dva predavanja za nastavnike hrvatskoga jezika: Funkcionalna gramatika i Mrežni izvori Instituta […]

Read More

Institutski projekt Jena do 31. prosinca 2023.

Na 6. redovitoj sjednici Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održanoj 3. prosinca 2021. prihvaćen je plan rada na projektu Jena do 31. prosinca 2023. Novi su članovi […]

Read More

Okrugli sto o anglokalizmima u jezicima balkanskih Slovena, Beograd, 8. studenoga 2021. (Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu o anglokalizmima, koji je održan na Teamsu 8. studenoga 2021., Milica Mihaljević održala je izlaganje Anglizmi i pseudoanglizmi u hrvatskome jeziku, u sklopu kojega je predstavila projekt […]

Read More

7. međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Osijek 11. i 12. studenoga 2021.

Na 7. međunarodnome znanstvenom skupu Hrvatski sintaktički dani , koji je u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održan na […]

Read More

Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive, Zagreb, 28. listopada 2021. (Marijana Horvat, Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na Okruglome stolu Milica Mihaljević u izlaganju je Croatian linguistic terminology – one year later predstavila rad na internome projektu Jena. Prezentacija se može preuzeti ovdje. Marijana Horvat govorila je […]

Read More

Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta, Pula 30. rujna do 2. listopada (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević sudjelovale su na II. Međunarodnoj konferenciji Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta koja se održala na Zoomu. Održale su izlaganje Jezični savjeti u Mrežniku […]

Read More

Jezik u digitalnom okruženju, Osijek 9. – 11. rujna 2021. (Milica Mihaljević)

Milica Mihaljević održala je izlaganje Rod i spol u hrvatskome jeziku i gender i sex u engleskome jeziku (s Anom Mihaljević) u sklopu kojega je prikazana obrada nazivlja rodno/spolno osjetljivoga […]

Read More