Kategorija: Diseminacija i usavršavanje

Jena predstavljena na Lingvističkoj sridi

Dana 16. studenoga 2020. na Lingvističkoj sridi, koju organizira Odjel za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zadru, Ivana Brač, Josip Mihaljević, Maja Matijević i Daria Lazić održali su putem aplikacije […]

Read More

Projekt Jena predstavljen u Leksikografskome zavodu

Projekt Jena predstavljen je na međunarodnome znanstvenom skupu Enciklopedika 2020. – dosezi i izazovi u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Kristian Lewis održao je izlaganje Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome […]

Read More

Projekt Jena predstavljen na videokonferenciji

Projekt Jena predstavljen je na videokonferenciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su 24. rujna 2020. izlaganje Izazovi jezikoslovnoga nazivlja – jezikoslovni metajezik. Program skupa […]

Read More

Jena predstavljena u Gradskoj knjižnici Samobor

11. ožujka 2020. u Gradskoj knjižnici u Samoboru Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Muško i žensko u hrvatskome jeziku. U sklopu izlaganja predstavljeni su projekti Mrežnik i […]

Read More

Jena u Hrvatskome slovu

U Hrvatskome slovu od 31. siječnja 2020. objavljen je članak Milice Mihaljević u kojemu se spominje projekt Jena. Članak možete pogledati ovdje.

Read More

Suradnici Jene sudjelovali na konferenciji Suradnjom do kvalitete: Nacionalni stručnjaci – partneri u prevođenju

Suradnici Jene Goranka Blagus Bartolec, Željko Jozić, Lana Hudeček, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević i Ana Ostroški Anić bili su pozvani sudionici konferencije Suradnjom do kvalitete: Nacionalni stručnjaci – partneri […]

Read More

Predstavljanje Jene na Lingvističkome krugu

Milica Mihaljević i Lana Hudeček predstavile su projekt Jena u utorak 3. prosinca 2019. u 19:15 u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5a, Zagreb.  Prezentaciju možete preuzeti ovdje, a pozivnicu […]

Read More

Projekt Jena predstavljen na INFuture 2019

Na konferenciji INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, koja je održana 21. i 22. studenoga na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Croatian Web […]

Read More

Pojmovnik Hrvatske školske gramatike objavljen u suradnji s Jenom

Objavljeno je drugo, dopunjeno izdanje Hrvatske školske gramatike. U gramatici se nalazi Pojmovnik koji je nastao u suradnji s projektom Jena. Gramatika je predstavljena 16. studenoga 2019. na Interliberu, a […]

Read More

Jena predstavljena u Osijeku

Milica Mihaljević održala je 13. studenoga 2019. na Filozofskome fakultetu u Osijeku gostujuće predavanje Gender-fair Language vs. Sexist Language – the Case of English and Croatia. U sklopu predavanja predstavljen […]

Read More