Suradnici Jene Kristian Lewis i Ivana Brač na usavršavanju u Vilniusu

U sklopu usavršavanja članovi projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje  – Jena  Kristian Lewis i Ivana Brač sudjelovali su na trećoj međunarodnoj terminološkoj konferenciji Scientific, administrative and educational dimensions of terminology u organizaciji Instituta za litavski jezik i Litavskoga terminološkog centra koja je održana 17. i 18. listopada 2019. u Vilniusu. Na konferenciji se govorilo o teorijskim terminološkim problemima, kognitivnim aspektima terminologije, terminografiji i terminološkim resursima, terminološkim varijacijama, terminološkome menadžmentu i standardizaciji i dr.