Jena predstavljena u Osijeku

Milica Mihaljević održala je 13. studenoga 2019. na Filozofskome fakultetu u Osijeku gostujuće predavanje Gender-fair Language vs. Sexist Language – the Case of English and Croatia. U sklopu predavanja predstavljen je projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena te je posebna pozornost posvećena obradi muških i ženskih profesijskih naziva u Jeni. Prikazana je obrada natuknica jezikoslovac i jezikoslovka te antroponomastičar i antoponomastičarka teje pokazano kako se ženski profesijski nazivi prevode na druge jezike uključene u Jenu. Dok ruski i njemački imaju mogućnost navođenja ženske profesijske imenice (njemački Sprachwissenschaftlerin; Linguistin; ruski лингвистка) ta mogućnost ne postoji u engleskome, francuskome i švedskome (engleski linguist, francuski linguiste,švedski språkvetare, lingvist).