Preminula dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga

6. veljače 2020. nakon duge i teške bolesti napustila nas je vrijedna suradnica Jene dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga. Iako teško bolesna, Ankica je s velikim žarom na Jeni radila do posljednjih tjedana svojega života. Obradila je 86 onomastičkih naziva. Njezine obrade veoma su precizne i iscrpne te se i u tome može vidjeti ljubav koju je Ankica gajila prema onomastici i ozbiljnost kojom je pristupala svakomu poslu. Dio naziva s njezina abecedarija ostao je neobrađen. Njezin prerani odlazak velik je gubitak i za naš projekt. O Ankičinu znanstvenome radu i neizbrisivu tragu koji je ostavila u srcima svih kolega i suradnika može se više pročitati ovdje.