Projekt Jena predstavljen u Leksikografskome zavodu

Projekt Jena predstavljen je na međunarodnome znanstvenom skupu Enciklopedika 2020. – dosezi i izazovi u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Kristian Lewis održao je izlaganje Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome i ruskome traduktološkom nazivlju, a Milica Mihaljević održala je izlaganje Jezikoslovno nazivlje između deskripcije i preskripcije. Program skupa može se preuzeti ovdje, a prezentacije ovdje. Snimke izlaganja s međunarodnoga skupa Enciklopedika 2020 – dosezi i izazovi dostupne su na poveznici: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8WWaI7cuFMG8CXKiL7XqNuUU6FO0Lgr.