Održan sastanak Organizacijskoga odbora Okrugloga stola