Ana Ostroški Anić i Ivana Brač usavršavale se na radionici i konferenciji From text to conceptual-based dictionaries: a terminological approach

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač i Ana Ostroški Anić sudjelovale su 24. i 25. studenoga na međunarodnoj radionici From text to conceptual-based dictionaries: a terminological approach, a 26. i 27. studenoga na međunarodnoj konferenciji TOTh 2020. Terminology & Ontology: Theories and applications. Radionica i konferencija trebale su se održati u Chambéryju u Francuskoj, ali su zbog pandemije koronavirusne bolesti virtualno održane s pomoću Zooma.

Program radionice može se vidjeti ovdje, a program konferencije ovdje.