Kategorija: Novosti

Monografija Hrvatsko jezikoslovno nazivlje

E-monografija Hrvatsko jezikoslovno nazivlje izrađena u okviru Zakladina projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena nalazi se na stranicama projekta. Monografija obasiže 455 stranica i sastoji se od 22 poglavlja.

Read More

Projekt Jena predstavljen na okruglome stolu Rječnik i stereotipi

Na okruglome stolu Rječnik i stereotipi, koji je održan 11. prosinca 2021. na platformi Zoom, Milica Mihaljević održala je izlaganje Male and Female in Croatian Language and Lexicography – Stereotypes […]

Read More

Ana Ostroški Anić i Ivana Brač usavršavale se na radionici i konferenciji From text to conceptual-based dictionaries: a terminological approach

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač i Ana Ostroški Anić sudjelovale su 24. i 25. studenoga na međunarodnoj radionici From text to conceptual-based dictionaries: […]

Read More

Zaključci s okrugloga stola Nazivi na stranim jezicima

Zaključci s okrugloga stola Nazivi na stranim jezicima u Jeni nalaze se ovdje.

Read More

Odluka o prihvaćanju projekta Jena

Znanstveno vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovne prihvatilo je interni institutski projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Na taj će se način omogućiti nastavak rada na jezikoslovnome nazivlju te […]

Read More

Član projekta Jena postao akademik

Član projekta Jena Milan Mihaljević, koji je u Jeni obrađivao paleoslavističko nazivlje i nazivlje generativne gramatike, postao je 16. studenoga 2020. akedemikom. Više o tome vidi ovdje.

Read More

Suradnica Jene Ivana Brač na usavršavanju na konferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity

U sklopu usavršavanja članova projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena Ivana Brač sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity, koja se trebala održati u […]

Read More

Projekt Jena predstavljen na II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity, Tbilisi 14. i 15. studenoga 2020.

Suradnica na projektu Jena Kristina Štrkalj Despot održala je izlaganje Cognitive Linguistic Terminology within the Project Croatian Linguistic Terminology na videokonferenciji II International Conference: Terminology – Heritage and Modernity. Konferencija se […]

Read More

Jena predstavljena na Lingvističkoj sridi

Dana 16. studenoga 2020. na Lingvističkoj sridi, koju organizira Odjel za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zadru, Ivana Brač, Josip Mihaljević, Maja Matijević i Daria Lazić održali su putem aplikacije […]

Read More

Produljeno trajanje projekta Jena za mjesec dana

Upravni odbor Zaklade na svojoj 180. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donio je odluku (Klasa: 120-02/20-02/25, Ur. broj: 63-02/01-20-60) kojom se prihvaća zahtjev za produljenjem projekta STR-2017-09-5 „Hrvatsko strukovno […]

Read More