Autor: IHJJ

Iz medija

Okrugli stol pratilo je od 34 do 48 slušača. Izvještaje s okrugloga stola pročitajte na ovim poveznicama: https://www.glasistre.hr/kultura/hazu-okrugli-stol-terminoloski-izazovi-u-21-stoljecu-676314 https://hrvatska-danas.com/2020/10/29/hazu-okrugli-stol-terminoloski-izazovi-u-21-stoljecu/ https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=100718 https://www.hina.hr/vijest/10506366 http://info.hazu.hr/hr/novosti_i_dogadanja/kalendar_dogadanja/okrugli-stol-terminoloski-izazovi-u-21-stoljecu,5429.html

Read More

Prezentacije s Okrugloga stola Terminološki izazovi u 21. stoljeću

10.00 pozdravni govori akademik Pavao Rudan, predsjednik Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja HAZU (govor) Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 10.15 I. blok Terminološki projekti, korpus, suradnje […]

Read More

Sažetak plenarnoga izlaganja

Victoria Ivashchenko, Deputy Director for Scientific Work Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University, Doctor of Sciences in Phіlology, Senior Researcher, Professor of the Department of Publishing President of […]

Read More

Održan sastanak Organizacijskoga odbora Okrugloga stola

22. listopada 2020. na Zoomu je održan sastanak Organizacijskoga odbora Okrugloga stola Terminološki izazovi u 21. stoljeću.  Na sastanku se razgovaralo o organizaciji skupa s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju. Na […]

Read More

Projekt Jena predstavljen u Leksikografskome zavodu

Projekt Jena predstavljen je na međunarodnome znanstvenom skupu Enciklopedika 2020. – dosezi i izazovi u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Kristian Lewis održao je izlaganje Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome […]

Read More

Upute za Zoom

Upute za Zoom možete pročitati ovdje.

Read More

Projekt Jena predstavljen na videokonferenciji

Projekt Jena predstavljen je na videokonferenciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su 24. rujna 2020. izlaganje Izazovi jezikoslovnoga nazivlja – jezikoslovni metajezik. Program skupa […]

Read More

Prihvaćeno periodično izvješće Jene

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 177. sjednici održanoj 9. rujna 2020. godine temeljem ocjena i preporuka vrednovatelja donio je odluku (Klasa: 120-02/20-02/22, Ur. broj: 63-02/01-20-28) o prihvaćanju […]

Read More

Pridruživanje naziva drugih struka Jeni 

Dokument  Pridruživanje naziva drugih struka Jeni dostupan je ovdje.

Read More