Kategorija: Diseminacija i usavršavanje

Pojmovnik Hrvatske školske gramatike objavljen u suradnji s Jenom

Objavljeno je drugo, dopunjeno izdanje Hrvatske školske gramatike. U gramatici se nalazi Pojmovnik koji je nastao u suradnji s projektom Jena. Gramatika je predstavljena 16. studenoga 2019. na Interliberu, a […]

Read More

Jena predstavljena u Osijeku

Milica Mihaljević održala je 13. studenoga 2019. na Filozofskome fakultetu u Osijeku gostujuće predavanje Gender-fair Language vs. Sexist Language – the Case of English and Croatia. U sklopu predavanja predstavljen […]

Read More

Suradnici Jene Kristian Lewis i Ivana Brač na usavršavanju u Vilniusu

U sklopu usavršavanja članovi projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje  – Jena  Kristian Lewis i Ivana Brač sudjelovali su na trećoj međunarodnoj terminološkoj konferenciji Scientific, administrative and educational dimensions of terminology u […]

Read More

Jena predstavljena na Neretvanskim susretima

XV. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti u organizaciji Neretvanske riznice umjetnina i inih vrijednosti, Podružnice Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Metkoviću, Južnohrvatskoga ogranka Društva hrvatskih književnika i […]

Read More

Croatia & Croatians in past and present networks

Željko Jozić i Milica Mihaljević posjetili su Macquirie University u Sydneyju i sudjelovali na znanstvenomu skupu Croatia & Croatians in past and present networks, koji se održao od 19. do […]

Read More

Projekt predstavljen na Jezikoslovnim raspravama

U Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu Jezikoslovnih rasprava Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su javno predstavljanje projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA. Plakat možete preuzeti […]

Read More